Levere impregnert trevirke som farlig avfall

Mener du at ditt trykkimpregnerte treverk er farlig avfall og ønsker å levere det gratis? Fyll ut skjemaet «Egenerklæring ved innlevering av løsmasser og impregnert trevirke» og lever dette skjemaet til gjenvinningsstasjonen når du ankommer med trevirket.

Nyere impregner trevirke

Impregnert trevirke produsert etter 01.10.2002 regnes ikke som farlig avfall på grunn av nye produksjonsmetoder. Follo Ren skiller ikke på nyere eller eldre type impregnert trevirke i sortering og videre behandling. Årsaken til dette er utfordringen med å differensierer de ulike typene av impregnert trevirke. All impregnert trevirke blir derfor behandlet som farlig avfall og sendt til godkjent forbrenningsanlegg.

Skjema: Egenerklæring ved innlevering av løsmasser og impregnert trevirke