Spørreundersøkelse hageavfall

Follo Ren vurderer å sette i gang en ekstratjeneste der vi henter hageavfall hjemme hos deg. Vi ser for oss at dette vil være en abonnementstjeneste der man betaler ekstra for denne hjemmehentingen. Hentingen vil foregå på faste ruter, i perioden mai til oktober. De innbyggerne som ønsker denne tjenesten vil få utdelt en egen beholder til hageavfall, og den må trilles ut til veien på tømmedag.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra våre innbyggere slik at vi kan vurdere behovet før vi eventuelt setter i gang en slik tjeneste.

Spørreskjemaet vil forbli anonymt så lenge du ikke fyller ut kontaktinformasjon. Innsamling av personopplysninger vil ikke bli brukt til andre formål enn å kontakte de som ønsker dette i forbindelse med tjenesten og/eller som paneldeltaker.