Søknad om gratis levering av avfall for foreninger og ideelle organisasjoner

Dersom organisasjonen/foreningen selv ønsker å levere avfallet til en av våre gjenvinningsstasjoner, må avfallet sorteres i de ulike avfallscontainerne. Ved levering av klær, sko og tekstiler må dette være pakket i poser eller sekker. Tekstilene må være rene og tørre. Levering vil da være gratis.

Organisasjoner som driver med gjenbruk (gjenbruksbutikker ol) har ikke mulighe til å søke om gratis levering av avfall. Derimot kan de søke om redusert pris på levering av avfall. Den reduserte prisen tilsvarer samme pris som privatpersoner betaler ved levering. Benytt samme skjema for dette.

For å få gratis levering ved en av våre gjenvinningsstasjoner må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Leveranseskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Leveranseskjema bir ettersendt når søknad er godkjent.
  • Fremvis godkjent søknad til personalet når man ankommer gjenvinningsstasjonen