Styret i Follo Ren

Styremøte 07-2019 innkalling Styremøte 07-2019 protokoll

Forslag eller henvendelser til styret kan sendes på e-post til styret@folloren.no

Nicolay Cornelius Corneliussen (Frogn)
Pål Vedeld (Ås)
Fungerende Styreleder Kari Agnor (Nesodden)
Rannveig Kvifte Andresen (Ski)
Ansattes representant Marie Hesselberg Simonsen

Innkallinger og protokoller