Styret i Follo Ren

 

Forslag eller henvendelser til styret kan sendes på e-post til styret@folloren.no

Styreleder Ildri Eidem Løvaas (Oppegård)
Nicolay Cornelius Corneliussen (Frogn)
Pål Vedeld (Ås)
Kari Agnor (Nesodden)
Rannveig Kvifte Andresen (Ski)
Ansattes representant Marie Hesselberg Simonsen

 

 

 

 

Innkallinger og protokoller