Representantskapet

Representantskapet er Follo Rens øverste ledende organ. Representanskapet består av eierne av Follo Ren, representert ved ordføreren i hver av våre fem eierkommuner; Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.

Representantskapsmøter