Organisasjonen

Organisasjonskart

Avdelingsledere

Daglig leder
Leder for renovasjon og kundeservice
Driftssjef – gjenvinningsstasjoner
Kommunikasjonssjef
Salgsansvarlig Bedrift
Leder for prosjekt og utvikling
Personal-/HMS -sjef
Innkjøpssjef