Organisasjonen

Organisasjonskart

Avdelingsledere

Daglig leder
Driftssjef – gjenvinningsstasjon
Kommunikasjonssjef
Salgsansvarlig Bedrift
Leder for prosjekt og utvikling
Personal-/HMS -sjef
Innkjøpssjef