Om adgangskontroll

Fra 1. februar innføres adgangskontroll på våre gjenvinningsstasjoner. Alle husstander vil i månedsskifte januar til februar motta et informasjonsbrev om ordningen og med et midlertidig adgangsbevis. Dette adgangsbeviset er gyldig i 6 måneder, i løpet av denne perioden må hver husholdning anskaffe et permanent adgangsbevis, dette gjøres ved å laste ned appen MiljøID og/eller bestille et fysisk kort.

Fortsatt lav pris

Ved å innføre denne adgangskontrollen vil vi sikre at alle som ikke er private husholdninger i Follo Rens område betaler full pris. Dermed kan vi holde egenandelen lav. Det er viktig å skille mellom private husholdninger og næringsdrivende som kunder på våre gjenvinningsstasjoner. Næringsdrivende betaler ikke renovasjonsgebyr og skal derfor betale en høyere pris for levering av avfall.

Kvoter

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det samtidig innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale lav egenandel. Når kvoten er oppbrukt, må man betale full pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.

For borettslag

Beboere i borettslag/sameier som betaler renovasjonsgebyr igjennom fellesutgifter kan også benytte appen MiljøID eller bestille adgangskort. NB: Tinglyst eier av eiendommen må logge inn i appen først og deretter dele tilgang til andre i husstanden.

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål om adgangskontroll som ikke har blitt besvart i denne teksten? Se om du finner svar på det du lurer på her: