Påmelding stengt!
Påmeldingen er stengt. Vi har mottatt maksimalt antall søkere. Takk til alle søkere. Sist oppdatert: 22.09.21
21. september 2021

Vi rydder Follo

OPPDATERT: Påmelding stengt. Vi har mottatt maksimalt antall søkere.

I samarbeid med Handelens Miljøfond arrangerer Follo Ren, for tredje gang, ryddeaksjonen «Vi rydder Follo».

Follo Ren søker etter ti frivillige organisasjoner, idrettslag, skoleklasser o.l., bestående av ungdom i alderen 13-16 år for rydding i Follo. Søknadsskjema finner du nederst på siden.

Follo Ren har funnet ti forsøplede områder i våre kommuner som trengs å ryddes. De gruppene som får delta vil mottar et vederlag på 20 000 kr per gruppe!

Det er selvfølgelig visse krav som skal oppfylles for at dere skal kunne søke. Blant annet må gruppen bestå av mellom 15-25 medlemmer samt minimum to voksenpersoner. Pengekompensasjonen for ryddingen skal gå til et spesifikt formål som for eksempel klassetur, cup, stevne, leir eller lignende.

Søknadsfristen er 23. september, men det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. De som skal rydde vil bli kontaktet og selve ryddingen skal foregå siste uken i september 2021 (uke 39).

Kriterier for å delta

 • Gruppen må bestå av 15-25 medlemmer.
 • Gruppen må bestå av ungdom i alderen 13-16 år.
 • Minimum to voksenpersoner må delta på ryddeaksjonen.
 • Kun organisasjoner, lag, klasser og foreninger uten kommersielle hensikter kan søke.
 • Gruppen må ha tilknytning til én av følgende kommuner: Frogn, Nesodden, Nordre Follo eller Ås kommune
 • Gruppen må selv stille med refleksvester (ryddeutstyr som hansker og avfallsposer vil bli utlevert av Follo Ren).
 • Gruppen må selv ordne transport til tildelt ryddeområde.
 • Gruppen må selv sørge for bortkjøring av avfallet etter rydding. Avfallet kan leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.
 • Området skal ryddes fritt for avfall, eventuelt rydding i minimum 3 timer hvis avfallsmengdene er for store.
 • Ryddingen skal dokumenteres gjennom bilder som etter endt aksjon sendes til Follo Ren
 • Ryddingen må gjennomføres i løpet av uke 39.
 • Pengekompensasjonen for ryddingen skal gå til et spesifikt formål.
 • Grupper som har deltatt tidligere kan ikke søke på nytt.
 • Follo Ren tildeler gruppen et område som skal ryddes.