12. juni 2019

S-boks på Teigen brutt opp

S-boks er en sikker levering av dataenheter (datamaskiner, telefoner og andre lagringsmedium) der innholdet blir destruert slik at det som er lagret på disse enhetene ikke blir brukt på nytt eller kommer på avveie.

20.05.19 ble S-boksen på Teigen brutt opp, og vi vil med dette varsle om at enkelte gjenstander kan ha kommet på avveie.

For å hindre slike innbrudd i fremtiden, vil S-boksene på alle våre gjenvinningsstasjoner fra nå plasseres innomhus i våre driftsbygninger hele døgnet. Det vil si at vi fortsatt har tjenesten, men at de som ønsker å levere lagringsenheter til S-boks nå må kontakte betjeningen for å få tilgang til ordningen.

Vi beklager de ulemper dette innbruddet eventuelt har medført. Vi vil anbefale dem som har svært sensitive data på sine lagringsmedium om å sørge for sletting før levering til S-boks. Tjenester og beskrivelse av metoder for sikker destruering finner du på internett.

Dersom du har spørsmål rundt Follo Rens håndtering av personvernregler, kan vår personvernombud Carina Simonsen kontaktes via vår kundeservice på e-post post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10.