2. januar 2019

Miljøbilen med flere stoppesteder i 2019

Etter Miljøbilens suksess i 2018 ønsker Follo Ren å utvide tilbudet til flere innbyggere i 2019. Dette innebærer at Miljøbilen vil få flere men kortere stopp.

Nye stoppesteder i 2019

Skoklefall returpunkt (Nesodden)
Spar Fagerstrand (Nesodden)
Coop Extra Hellersasten (Oppegård)
Kiwi Trollåsen (Oppegård)
Nordre Finstad barnehage (Ski)
Kiwi Bøleråsen (Ski)
Dyster Eldor, Grunnfjellsveien (Ås)
Arbeidskirken i Ås (Ås)
Dal skole (Frogn)
Sagajordet (Frogn)

 

Stoppesteder som fjernes

Vi ser oss nødt til å fjerne noen stoppesteder på grunn av veldig lave besøkstall:

Mellomåsen barnehage (Oppegård)
Pentagon P-plass, Herumveien (Ås)

 

Datoer for første halvår 2019

Miljøbilen stopper hver 14. dag på følgende dato/tidspunkt: