Grønne matavfallsposer til borettslag og sameier

23.10.2018

Alle borettslag og sameier med felles
avfallsbeholdere og med mer enn 15 boenheter kan få en display-løsning
for supplering av grønne matavfallsposer. Det vil sikre at beboerne skal
kunne hente seg en rull med grønne poser ved behov.

Løsningen er en engangs papp-display
som egner seg godt til å stå i felles avfallsrom. Den kan også plasseres
andre steder som for eksempel oppganger, postrom, garasjeanlegg osv.
der beboerne naturlig går.

Det eneste kravet er at det må stå under tak. Displayet kommer ferdig med bakplakat og rommer 48 poseruller.

Mål på displayet:

Bredde 29 cm

Dybde 38 cm

Høyde 42 cm

Når displayet er tomt bestille styret i borettslaget/sameie ett nytt
fra Follo Ren. Vi kommer og setter ut det nye og tar med oss det gamle.
Ordningen er gratis. Borettslaget/sameiet kan få flere displayer for
plassering der det er hensiktsmessig.

Borettslag og sameier uten mulighet til å plassere displayesker under
tak bes ta kontakt med Follo Ren for alternative løsninger.

Styret i borettslaget/sameiet bes kontakte kundeservice til
Follo Ren for bestilling eller for mer informasjon, på telefon 90 80 40
10 eller send en e-post til post@folloren.no