11. oktober 2018

Follo Ren introduserer Miljøbilen – En rullende gjenvinningsstasjon

Follo Ren vil fra september av gjøre det lettere for deg å avlevere grovavfall. Har du små mengder avfall trenger du ikke lenger å dra til gjenvinningsstasjonen, vår nye Miljøbil kommer nemlig til et område i nærheten av deg.

Hva kan leveres?

Hensikten med miljøbilen er at du skal kunne levere det grovavfallet du kan bære, inntil 0,3 kubikk med avfall.

Lever gratis

 •  Farlig avfall
 •  EE-avfall
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Tekstiler
 • Papp, papir og drikkekartong

Lever mot betaling*

 • Trevirke
 • Krystall og porselen
 • Ildfaste former
 • Plast
 • Fliser
 • Restavfall etter sortering

*Betaling kr 40,- per levering. Betaling med kort eller Vipps.

Miljøbilen tar ikke imot**

 • Asbest
 • Bildekk
 • Vindusruter
 • Grave- og rivemasser
 • Matavfall
 • Hageavfall

**Matavfall skal legges i grønne poser i restavfallsbeholder hjemme ved husstanden. De andre avfallstypene må leveres til gjenvinningsstasjonen. Større mengder asbest må leveres til mottak i Askim.
Trykk her for mer informasjon om Asbest.

Stoppesteder

Miljøbilen stopper hver 14. dag på følgende tidspunkt: