14. april 2020

Follo Ren informerer om korona

På denne siden vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon relatert til renovasjonstjenesten i forbindelse med korona-viruset. Sist oppdatert: 20.05.20.

Innsamling av husholdningsavfall faller under kategorien samfunnets kritiske funksjoner. Vårt fokus vil være å ivareta vår samfunnskritiske oppgave med innsamling av husholdningsavfall. Det er nødvendig for å unngå problemer med lukt, skadedyr og mulige smitteproblemer som følge av at avfall i tilfelle ikke ville bli samlet inn og behandlet. Vi ber alle våre innbyggere om å følge de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet.

Follo Ren følger situasjonen nøye og har iverksatt interne rutiner for å sikre forsvarlig drift av husholdningsrenovasjonen.

Husholdningsrenovasjon

Drift av husholdningsrenovasjon går som normalt. Dette betyr at dine avfallsbeholdere skal bli tømt som normalt.

 • Med tanke på sikkerheten til våre renovatører ber vi innbyggere om å sørge for at avfallsposer er knytet godt igjen og at avfallsbeholderne ikke overfylles.
 • Er du i karantene eller testet positiv for covid-19 kan du fortsatt kaste ditt husholdningsavfall som normalt.
 • Vennligst ikke ta kontakt med våre renovatører. Ønsker du informasjon eller har spørsmål, kan du kontakte vår kundeservice på telefon eller e-post.

Gjenvinningsstasjoner

Vi ber alle respektere karanteneregler, og utsette besøk på gjenvinningsstasjonene dersom det er mulig. Alle våre gjenvinningsstasjoner er åpne, men driften vil inntil videre være begrenset. Dette betyr at du kan kaste avfall på våre gjenvinningsstasjoner, men vi har innført noen endringer:

 • Med tanke på sikkerheten til deg selv og andre kunder oppfordrer vi til bruk av bankkort med kontaktløs betaling, eller betaling via Vipps.
 • Betalingsterminaler blir vasket jevnlig av våre ansatte.
 • Vi vil i denne perioden ikke kunne motta kontanter som betaling.
 • Vi innfører en begrensning på antall kunder som kan befinne seg inne på gjenvinningsstasjonen samtidig. Vennligst respekter skilting.
 • Vi kan kun ta imot privat-kunder fra våre kommuner. Privatkunder fra andre kommuner vil bli avvist.
 • Vi må være strengere når det gjelder adgangskontroll. Husk å ta med ditt adgangsbevis (brev, app eller kort)
 • Våre gjenbrukscontainere lukkes inntil videre.
 • Vi har fjernet feiekoster og spader fra våre gjenvinningsstasjoner. Ha med egne hansker og eventuell feiekost/spade dersom du har behov for det.

Miljøpunkter

Våre miljøpunkter driftes som normalt.

Miljøbilen

Miljøbilen kjører som normalt fra 18.05. I perioden perioden 3. juli til 16. august har Miljøbilen sommerferie og kjøre ikke. Vi ber kunder av Miljøbilen om å følge våre smitteverntiltak. Les mer her

Kundeservice

Kundeservice vil ikke motta kunder i Follo Rens lokaler. I åpningstiden kan du nå kundeservice på tlf 90 80 40 10, e-post post@folloren.no. , via app eller nettside.

Åpningstiden for kundeservice er hverdager 08.00 – 15.30