8. januar 2020

Adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene

Fra 1. februar innføres adgangskontroll på våre gjenvinningsstasjoner. Alle husstander vil i månedsskifte januar til februar motta et informasjonsbrev om ordningen og med et midlertidig adgangsbevis. Dette adgangsbeviset er gyldig i 6 måneder, i løpet av denne perioden må hver husholdning anskaffe et permanent adgangsbevis, dette gjøres ved å laste ned appen MiljøID og/eller bestille et fysisk kort.

Appen MiljøID og bestillingsskjema for kort vil være tilgjengelig fra 1. februar 2020

Fortsatt lav pris

Ved å innføre denne adgangskontrollen vil vi sikre at alle som ikke er private husholdninger i Follo Rens område betaler full pris. Dermed kan vi holde egenandelen lav. Det er viktig å skille mellom private husholdninger og næringsdrivende som kunder på våre gjenvinningsstasjoner. Næringsdrivende betaler ikke renovasjonsgebyr og skal derfor betale en høyere pris for levering av avfall.

Kvoter

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det samtidig innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale lav egenandel. Når kvoten er oppbrukt, må man betale full pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.

Kvotene er 12 klipp per år for grovavfall. I tillegg får du egen kvote for hageavfall – 10 klipp per år

Levering gratis avfall
Ingen klipp

Levering av grovavfall
12 klipp per år

Levering av hageavfall
10 klipp per år

Ingen klipp – gratis 1 klipp + betaling av egenandel 2 klipp + betaling av egenandel 1 klipp – gratis
 • Farlig avfall
 • EE-avfall
 • Glass- og metallemballasje
 • Tekstiler til ombruk
 • Papp/papir
 • Metall

 

 • Grovavfall levert av syklende/gående
 • Grovavfall levert med personbil
 • Grovavfall levert med bil og tilhenger
 • Grovavfall levert med varebil og større kjøretøy
 •  Inntil 3m³ per levering

Det er anledning til å søke om utvidet kvote. Du finner søknadsskjema og retningslinjer på våre nettsider.

Har du mindre mengder avfall? Benytt Miljøbilen. Den omfattes ikke av kvote-ordningen.

Fritidseiendommer med sommerabonnement har halv kvote, 6 klipp grovavfall og 5 klipp hageavfall per år.