Kvoter

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale lav egenandel. Dersom kvoten blir oppbrukt, må man betale full pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.

Kvotene er 12 klipp per år for grovavfall. I tillegg får du separat kvote for hageavfall – 10 klipp per år

Det er anledning til å søke om utvidet kvote. Søknadskjema vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene.

Har du mindre mengder avfall? Benytt Miljøbilen. Den omfattes ikke av kvote-ordningen.

Fritidseiendommer med sommerabonnement har halv kvote, 6 klipp grovavfall og 5 klipp hageavfall per år.