Sommerrenovasjon

Slik fungerer sommerrenovasjonen

Sommerrenovasjon er et tilbud til fritidseiendommer (hytter) der man ikke er fastboende på adressen. Perioden for sommerrenovasjon er 15. mars til 15.oktober. Det vil si at beholderen kan tas i bruk fra 15. mars, og vil tømmes på første tømmedag etter denne dato. Beholderen skal ikke benyttes etter 15. oktober, og vil tømmes siste gang for året på ordinær tømming etter denne dato.

I enkelte hytteområder er det åpnet opp for å ha separate beholdere ved hver adresse. Beholdere for sommerrenovasjon er merket «sommer» på lokket. Mange steder kan beholderrenovasjon være praktisk utfordrende på grunn av kjørevei, beliggenhet, friområder etc, og det er da isteden valgt felles løsninger med container. Felles containere tømmes hyppigere i juli måned.

Matavfall

Når begynner vi å sortere ut matavfall på hytta?

Matavfallsutsortering for sommerrenovasjon vil starte våren 2018. Startpakker med kurv til matavfall og grønne poser vil bli delt ut i forbindelse med oppstart.

Vi vil gjerne at styret og velforeninger for hytteområdene tar kontakt med oss til våren for sammen å finne den beste måten å utlevere startpakker på til ditt hytteområde. Send oss en e-post med kontaktinformasjon til: post@folloren.no