Borettslag/sameier

Renovasjonsløsninger i borettslag og sameier

For borettslag og sameier kan det være lite hensiktsmessig og altfor plasskrevende med separate beholdere til hver enkelt husstand. Follo Ren anbefaler nedgravde avfallsbrønner for borettslag og sameier fra 10 boenheter og oppover. For færre antall boenheter kan felles avfallsbeholdere være den beste løsningen. Størrelse og antall beholdere dimensjoneres utfra antall liter avfall per boenhet per tømming. Borettslag og sameier må ha en oppsamlingsløsning for restavfall inkludert matavfall og plast, og en for papp/papir/drikkekartong.


Beholdertyper og størrelser

Felles løsning for flere abonnenter foregår fortrinnsvis i større beholdere (660L). Dette er plassbesparende i forhold til flere små beholdere.  Dersom spesielle forhold tilsier det, kan en felles løsning med mer enn 18 boenheter få tømming med dobbel frekvens for å redusere antall beholdere. Restavfall tømmes da hver uke, mens papp/papir/drikkekartong tømmes hver annen uke.

For borettslag og sameier med mer enn 12 boenheter anbefaler Follo Ren nedgravde avfallsbrønner.


Nedgravde avfallsbrønner

Follo Ren anbefaler nedgravde avfallsbrønner for borettslag og sameier med 10 eller flere boenheter.

En nedgravd avfallsbrønn er en oppsamlingsenhet for avfall under bakken. Avfallet komprimeres pga volum og høyde og holdes i tillegg «nedkjølt» under bakken, noe som hindrer bakterievekst og sjenerende lukt.

Det finnes 2 hovedtyper:

En standplass for nedgravde avfallsbrønner består av en brønn for restavfall inkludert matavfall og plastemballasje, og en brønn for papir/papp/drikkekartong. 3m3 nedgravd løsning for restavfall er tilstrekkelig til ca. 25 boenheter, mens 5m3 er tilstrekkelig til ca. 40 boenheter.

Abonnenter tilknyttet nedgravde avfallsbrønner får en reduksjon i renovasjonsgebyret på 20%.


Grønne poser til matavfall

Follo Ren ønsker å legge til rette for en enklere distribusjon av grønne matavfallsposer til sameier og borettslag med felles avfallsløsninger.

Vi tilbyr følgende løsninger:

Papp-display

Engangs papp-display som egner seg godt til å stå i felles avfallsrom. Dette kan også plasseres andre steder som for eksempel oppganger, postrom, nedgang til garasjeanlegg osv. der beboerne naturlig går. Eneste krav er at det står under tak.

Når displayet er tomt bestilles et nytt fra Follo Ren. Vi kommer og setter ut det nye og tar med oss det gamle. Ordningen er gratis.

Skap

Dersom deres borettslag/sameie ikke har fellesområder under tilbyr vi et værbestandig skap som kan monteres på vegg eller frittstående på stolpe. Skapet kommer i en nøytral grå farge, og rommer 60-70 ruller med grønne poser. Follo Ren vil fylle på skapet etter bestilling fra borettslaget/sameiet.

Skapet koster kr 500,-. Borettslaget/sameiet må selv stå for montering.


Enkle esker

For et få antall boenheter kan Follo Ren også tilby enkle esker til en person som tar ansvaret for å distribuere poseruller til de andre innbyggerne som deler felles beholder. Dette vil være en god løsning for dem med svært få boenheter, og ingen egnede fellesområder for display eller skap.

Kontakt oss

Ta kontakt med kundeservice i Follo Ren for mer informasjon og bestilling av løsning for deres borettslag/sameie. VI ønsker at bestillingen kommer fra styret i borettslaget/sameiet hvis dette finnes.

Bestilling kan sendes til post@folloren.no.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere spørsmål rundt løsningen på telefon 90 80 40 10.