Borettslag/sameier

Renovasjonsløsninger i borettslag og sameier

For borettslag og sameier kan det være lite hensiktsmessig og altfor plasskrevende med separate beholdere til hver enkelt husstand. Follo Ren anbefaler nedgravde avfallsbrønner for borettslag og sameier fra 12 boenheter og oppover. For færre antall boenheter kan felles avfallsbeholdere være den beste løsningen. Størrelse og antall beholdere dimensjoneres utfra antall liter avfall per boenhet per tømming. Borettslag og sameier må ha en oppsamlingsløsning for restavfall inkludert matavfall og plast, og en for papp/papir/drikkekartong.


Beholdertyper og størrelser

Felles løsning for flere abonnenter foregår fortrinnsvis i større beholdere (660L). Dette er plassbesparende i forhold til flere små beholdere.  Dersom spesielle forhold tilsier det, kan en felles løsning med mer enn 18 boenheter få tømming med dobbel frekvens for å redusere antall beholdere. Restavfall tømmes da hver uke, mens papp/papir/drikkekartong tømmes hver annen uke.

For borettslag og sameier med mer enn 12 boenheter anbefaler Follo Ren nedgravde avfallsbrønner.


Nedgravde avfallsbrønner

Follo Ren anbefaler nedgravde avfallsbrønner for borettslag og sameier med 12 eller flere boenheter.

En nedgravd avfallsbrønn er en oppsamlingsenhet for avfall under bakken. Avfallet komprimeres pga volum og høyde og holdes i tillegg «nedkjølt» under bakken, noe som hindrer bakterievekst og sjenerende lukt.

Det finnes 2 hovedtyper:

En standplass for nedgravde avfallsbrønner består av en brønn for restavfall inkludert matavfall og plastemballasje, og en brønn for papir/papp/drikkekartong. 3m3 nedgravd løsning for restavfall er tilstrekkelig til ca. 25 boenheter, mens 5m3 er tilstrekkelig til ca. 40 boenheter.

Follo Ren gir støtte på kr 10.000,- per nedgravd avfallsbrønn ved etablering av dette. I tillegg får abonnenter tilknyttet nedgravde avfallsbrønner en reduksjon i renovasjonsgebyret på 20%.


Grønne poser til matavfall

Borettslag og sameier vil få enkel supplering av grønne matavfallsposer i en display-løsning. Det vil sikre at beboerne skal kunne hente seg en rull med grønne poser ved behov. Løsningen tilbys alle borettslag/sameier med mer enn 15 boenheter og felles avfallsbeholdere.

Engangs papp-display som egner seg godt til å stå i felles avfallsrom. Dette kan også plasseres andre steder som for eksempel oppganger, postrom, garasjeannlegg osv. der beboerne naturlig går. Det eneste kravet er at det må stå under tak. Displayet kommer ferdig med bakplakat og rommer 48 poseruller.

display eske grønne poser lite bilde

Mål på displayet:

Bredde 29 cm

Dybde 38 cm

Høyde 42 cm

Når displayet er tomt bestiles ett nytt fra Follo Ren. Vi kommer og setter ut det nye og tar med oss det gamle. Ordningen er gratis. Borettslaget/sameiet kan få flere displayer for plassering der det er hensiktsmessig.

Borettslag og sameier uten mulighet til å plassere displayesker under tak bes ta kontakt med Follo Ren for alternative løsninger.

Kontakt kundeservice i Follo Ren for bestilling eller mer informasjon på telefon 90 80 40 10 eller send en e-post til post@folloren.no.