Renovasjonsgebyr

Det er tvungen renovasjon og alle boenheter skal ha renovasjonsgebyr. Gebyret baseres på størrelsen av restavfallsbeholderen. Om man velger å ha papirbeholder på 140L, 240L eller 370L har ingen innvirkning på renovasjonsgebyret.

Standard renovasjonsgebyr tilsvarer årlig renovasjonsavgift for 240L restavfallsbeholder. De andre gebyrene beregnes ut fra dette.

Kommunene fastsetter renovasjonsgebyret for sin kommune hvert år.

Renovasjon – hver boenhet har egen beholder:

Helårsrenovasjon standard renovasjonsgebyr 240L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon mindre              renovasjonsgebyr -30% 140L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon større renovasjonsgebyr +30% 370L beholder tømmes hver 14. dag

Renovasjon – flere boenheter deler beholdere:

Felles renovasjon standard renovasjonsgebyr 120L hver per uke i felles beholdere
renovasjonsgebyr -30% 60L hver per uke i felles beholdere
renovasjonsgebyr +30% 180L hver per uke i felles beholdere
renovasjonsgebyr -20% til alle med nedgravd løsning
Renovasjon nabodeling
hver per uke
renovasjonsgebyr -20% dele 370L beholder med nabo = ca 90L

Renovasjon – fritidseiendom: (tømming i perioden 15.03-15.10)

Hytterenovasjon sommer ½ standard renovasjonsgebyr  240L beholder tømmes hver 14. dag
½ renovasjonsgebyr -30% 140L beholder tømmes hver 14. dag
½ renovasjonsgebyr +30% 370L beholder tømmes hver 14. dag
Hytterenov.sommercont ½ renovasjonsgebyr -20% til alle som deler felles stålcontainer sommer
Hytterenov. helårcont. renovasjonsgebyr -20% til alle som deler felles stålcontainer tømmes hele året.helår

Gangavstand over 7 meter:

Gangtillegg restavfall 1 krone per meter per tømming (ekskl. mva) 26 tømminger per år
Gangtillegg papir 1 krone per meter per tømming (ekskl. mva) 13 tømminger per år

Maks gangavstand er 27 meter.
De første 7 meter er gratis og blir trukket fra på gebyret.

Standard renovasjongebyr tilsvarer årlig renovasjonsavgift for 240L restavfallsbeholder