Slider

Renovasjonsgebyr – felles avfallsbeholder

Det er tvungen renovasjon og alle boenheter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås skal ha renovasjonsgebyr. Kommunene fastsetter renovasjonsgebyret for sin kommune hvert år.

Sameier og borettslag med nedgravd avfallsbrønn får 20% rabatt på det årlige renovasjonsgebyret. Du kan lese mer om nedgravde avfallsbrønner her

Har du egen avfallsbeholder? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for egen avfallsbeholder

Har du fritidsbolig i Follo? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fritidsboliger.

Priser per kommune

Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard3 307,00120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre2 314,9060 liter pr. uke
Felles renovasjon større4 299,10180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 645,60
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard2 648,00120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre1 854,0060 liter pr. uke
Felles renovasjon større3 440,00180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 116,00
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard2 738,40120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre1 916,8060 liter pr. uke
Felles renovasjon større3 559,20180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 190,40
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard2 380,00120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre1 666,0060 liter pr. uke
Felles renovasjon større3 094,00180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn1 904,00

Spesifikasjon gebyr

Standard renovasjonsgebyr tilsvarer at hver boenhet i et sameie eller borettslag har tilgang til 120 liter per uke i restavfallsbeholderen. Økt eller redusert mengde vil gi økning eller reduksjon i gebyr.

VarenavnSatsBeskrivelse
Felles renovasjon standardStandard renovasjongebyr120 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon mindreRenovasjonsgebyr -30%60 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon størreRenovasjonsgebyr +30%180 liter per uke i felles beholdere
Nedgravd avfallsbrønnRenovasjonsgebyr -20%gjelder sameier og borettslag med nedgravd avfallsbrønn
Renovasjon nabodelingRenovasjonsgebyr -20%dele 370 liter beholder med nabo = ca 90 liter