Slider

Renovasjonsgebyr – egen avfallsbeholder

Det er tvungen renovasjon og alle boenheter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås skal ha renovasjonsgebyr. Gebyret baseres på størrelsen av restavfallsbeholderen. Størrelsen på papirbeholderen har ingen innvirkning på renovasjonsgebyret. Du kan lese mer om beholderstørrelser her. Kommunene fastsetter renovasjonsgebyret for sin kommune hvert år.

Bor du i et borettslag eller sameie med felles avfallsløsning? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fellesløsninger.

Har du fritidsbolig i Follo? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fritidsboliger.

Priser per kommune

Varenavn:Pris (ekskl. mva) Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon3 307,00240 liter
Helårsrenovasjon mindre2 314,90140 liter
Helårsrenovasjon større4 299,10370 liter
Renovasjon nabodeling2 645,60370 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva) Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon2 648,00240 liter
Helårsrenovasjon mindre1 854,00140 liter
Helårsrenovasjon større3 440,00370 liter
Renovasjon nabodeling2 116,00370 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva) Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon2 738,40240 liter
Helårsrenovasjon mindre1 916,80140 liter
Helårsrenovasjon større3 559,20370 liter
Renovasjon nabodeling2 190,40370 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva) Størrelse på avfallsbeholder
Helårsrenovasjon2 380,00240 liter
Helårsrenovasjon mindre1 666,00140 liter
Helårsrenovasjon større3 094,00370 liter
Renovasjon nabodeling1 904,00370 liter beholder delt med nabo

Spesifikasjon av gebyr

Standard renovasjonsgebyr tilsvarer årlig renovasjonsavgift for 240L restavfallsbeholder. De andre gebyrene beregnes ut fra dette.

Helårsrenovasjonstandard renovasjonsgebyr240L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon mindre             renovasjonsgebyr -30%140L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon størrerenovasjonsgebyr +30%370L beholder tømmes hver 14. dag
Renovasjon nabodelingrenovasjonsgebyr -20%370L beholder delt med nabo. Tilsvarer 185L per boenhet. Tømmes hver 14. dag.

Gangavstand over 7 meter:

Gangtillegg restavfall1 krone per meter per tømming (ekskl. mva)26 tømminger per år
Gangtillegg papir1 krone per meter per tømming (ekskl. mva)13 tømminger per år

Les mer om gangavstand her