Sortering på stasjonen

Du betaler i forhold til bilstørrelse som benyttes ved levering til gjenvinningsstasjonen.

Se prisliste privatkunder

Se prisliste bedriftskunder


GRATIS LEVERING  FOR PRIVATKUNDER

Tas ikke imot:

 • Matavfall eller annet organisk avfall. Dette leveres i restavfallet hjemme, husk å bruke grønne poser.
 • Sprengstoff og ammunisjon. Kontakt politiet.
 • Medisiner. Apoteket tar imot det de har solgt.
 • Smittefarlig avfall.
 • Forurensede jordmasser.
 • Båter over 16 fot.
 • Motorkjøretøy, campingvogner og motorsykler. Leveres til godkjent mottak/billopphuggeri.
 • Asfalt. Asfalt må leveres til godkjent mottak for gjenbruk, se lenke: http://www.asfaltgjenvinning.no/mellomlagre/ostlandet/akershus
 • Radioaktivt avfall. Kontakt Statens Strålevern.
 • Dekk fra traktor/lastebil, skytematter eller gummibelter fra gravemaskin. Husker laget av bildekk må plukkes fra hverandre før levering.
 • Sammensatte byggeelementer.
 • Gipsplater må være skilt fra andre materialer som trevirke og fliser.