Sortering på stasjonen

Du betaler i forhold til bilstørrelse som benyttes ved levering til gjenvinningsstasjonen.

Se prisliste privatkunder

Se prisliste bedriftskunder


GRATIS LEVERING  FOR PRIVATKUNDER

Tas ikke imot:

  • Matavfall eller annet organisk avfall. Dette leveres i restavfallet hjemme, husk å bruke grønne poser.
  • Sprengstoff og ammunisjon. Kontakt politiet.
  • Medisiner. Apoteket tar imot det de har solgt.
  • Smittefarlig avfall.
  • Forurensede jordmasser.
  • Båter over 16 fot.
  • Motorkjøretøy, campingvogner og motorsykler. Leveres til godkjent mottak/billopphuggeri.
  • Asfalt. Asfalt må leveres til godkjent mottak for gjenbruk, se lenke: http://www.asfaltgjenvinning.no/mellomlagre/ostlandet/akershus
  • Radioaktivt avfall. Kontakt Statens Strålevern.
  • Dekk fra traktor/lastebil, skytematter eller gummibelter fra gravemaskin. Husker laget av bildekk må plukkes fra hverandre før levering.