Sortering på stasjonen

Du betaler i forhold til bilstørrelse som benyttes ved levering til gjenvinningsstasjonen.

Se prisliste privatkunder

Se prisliste bedriftskunder


FARLIG AVFALL
GRATIS LEVERING FOR PRIVATKUNDER

Tas ikke imot:

  • Matavfall eller annet organisk avfall.
    Dette leveres i restavfallet hjemme, husk å bruke grønne poser.
  • Sprengstoff og ammunisjon. Kontakt politiet.
  • Medisiner. Apoteket tar imot det de har solgt.
  • Smittefarlig avfall.
  • Forurensede jordmasser.