Priser for privatkunder

For privatkunder med bostedsadresse i Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås kommune er det gratis å levere flere avfallstyper. Disse er merket med * i sortering på stasjonen.

På denne siden finner du prisene for avfallstyper som ikke er gratis å levere. Priser for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene tar utgangspunkt i størrelse på bil. Prisene gjelder fra 1. januar 2020. Vi anbefaler bruk av kort ved betaling.

Privatkunder – med kvote

For å kunne levere avfall med kvote må du identifisere deg med ditt adgangsbevis og ha resterende kvote på din eiendom. Privatkunder som har brukt opp sin årlige kvote eller ikke har kvote må følge prisliste for privatkunder – uten kvote. Du kan lese mer om kvoter her

Prisene i prisliste med kvoter er subsidierte, og er en egenandel våre kunder betaler for å benytte gjenvinningsstasjonen. Resten av kostnaden betales gjennom det kommunale renovasjonsgebyret.

Type kjøretøy Pris (inkl. mva)
Syklende/gående 40,-
Personbil 80,-
Personbil med tilhenger 150,-
Varebil og pickup (opp til 4m³) 150,-
Varebil og pickup med tilhenger 300,-
Stor varebil og pickup (inntil 3 500 kg) 300,-
Lastebil (3 500 – 7 500 kg) 550,-
Tillegg for tilhenger over 3,5 meter 120,-
Tillegg for tungmasser** over 50 kg 120,-
Tillegg for gipsplater m/fliser 50,-

**Tungmasser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen, røtter og jord

Privatkunder – oppbrukt kvote

Prislisten gjelder for privatkunder som har brukt opp sin årlige kvote. Privatkunder som ikke betaler renovasjonsgebyr til våre eierkommuner må betale næringspris ved levering av avfall på stasjonene. Prisene i denne prislisten er derfor ikke subsidiert.

Type kjøretøy Pris (inkl. mva)
Syklende/gående 80,-
Personbil 340,-
Personbil med tilhenger 490,-
Varebil og pickup (opp til 4m³) 490,-
Varebil og pickup med tilhenger 730,-
Stor varebil og pickup (inntil 3 500 kg) 730,-
Lastebil 3 500 – 7 500 kg 980,-
Hageavfall (opp til 3m³) 300,-
Tillegg                         Pris (inkl. mva)
Tillegg for tungmasser** over 50 kg 120,-
Tillegg for henger over 3,5 meter 120,-
Tillegg for gipsplater m/fliser 50,-

**Tungmasser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen, røtter og jord