Priser for privatkunder

For privatkunder med bostedsadresse i Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås kommune er det gratis å levere flere avfallstyper. Disse er merket med * i sortering på stasjonen.Prisene er subsidierte, og er en egenandel våre kunder betaler for å benytte gjenvinningsstasjonen. Resten av kostnaden betales gjennom det kommunale renovasjonsgebyret. Pris som privatkunde fordrer personlig oppmøte. Kunder fra andre kommuner må betale samme pris som bedriftskunder. Vi anbefaler bruk av kort ved betaling.

Prisliste privatkunder

Priser for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene tar utgangspunkt i størrelse på bil. Prisene gjelder fra 1. januar 2020.

Type kjøretøy Pris (inkl. mva)
Syklende/gående 40,-
Personbil 80,-
Personbil med tilhenger 150,-
Varebil og pickup (opp til 4m³) 150,-
Varebil og pickup med tilhenger 300,-
Stor varebil og pickup (inntil 3500 kg) 300,-
Lastebil (3500 – 7 500 kg) 550,-
Tillegg for tilhenger over 3,5 meter 120,-
Tillegg for tungmasser** over 50 kg 120,-
Tillegg for gipsplater m/fliser 50,-

**Tungmasser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen, røtter og jord