Priser for privatkunder

For privatkunder med bostedsadresse i Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård og Ås kommune er det gratis å levere flere avfallstyper. Disse er merket med * i sortering på stasjonen.Prisene er subsidierte, og er en egenandel våre kunder betaler for å benytte gjenvinningsstasjonen. Resten av kostnaden betales gjennom det kommunale renovasjonsgebyret. Pris som privatkunde fordrer personlig oppmøte. Kunder fra andre kommuner må betale samme pris som bedriftskunder. Vi anbefaler bruk av kort ved betaling.

 

Prisliste privatkunder

Priser for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene tar utgangspunkt i størrelse på bil. Prisene gjelder fra 2. januar 2018.

Type kjøretøy Pris (inkl. mva)
Syklende/gående 40,-
Personbil 70,-
Personbil med tilhenger 130,-
Varebil og pickup (opp til 8m³) 130,-
Varebil og pickup med tilhenger 260,-
Stor varebil og pickup (inntil 3500 kg) 260,-
Lastebil (3500 – 7 500 kg) 510,-
Tillegg for tilhenger over 3,5 meter 100,-
Tillegg for tungmasser over 50 kg 100,-