Begrensninger:

  • Tjenesten er kun for private husholdninger.
  • Tjenesten koster kr. 100,- per bestilling.
  • Maks vekt per enhet er 20 kg. og maks 100 kg. totalt inklusive emballasje.
  • Maks volum er 1 m3.