Endring av beholderstørrelse

Dersom du ønsker å få byttet størrelse på dine avfallsbeholdere kan du fylle ut skjemaet nedenfor.
Pris for bytte av beholder kr 350,- 

Dersom din avfallsbeholder står plassert på felles standplass med andre beholdere, eller er vanskelig å finne pga manglende husnummer, ber vi deg merke beholderen som skal byttes.

Bytte av størrelse på restavfallsbeholder vil føre til endring i renovasjonsgebyret.
Klikk her for mer informasjon om renovasjonsgebyrer.

Ønsker du e-postfaktura? Fyll ut feltet «E-postadresse for e-postfaktura»

Ønsker du papirfaktura til annen adresse? Fyll ut feltet «Postadresse for papirfaktura».