Flytting av miljøpunkt på Siggerud

Miljøpunktet ved Coop Extra på Siggerud flyttes ca. 100 meter sørover til Vevelstadveien 111.