Endring i tømmedager i forbindelse med Pinsen

I uke 24 blir flere dager berørt av endring i tømmedag i forbindelse med Pinsen

Ordinær tømmedag: Endres til:
mandag 10. juni tirsdag 11. juni
tirsdag 11. juni enkelte husstander vil få tømming onsdag 12. juni