Endring i tømmedager i forbindelse med Kristi himmelfartsdag

Denne uken blir flere dager berørt av endring i tømmedag i forbindelse med Kristi himmelfartsdag

Ordinær tømmedag: Endres til:
onsdag 29. mai enkelte husstander vil få tømming tirsdag 28. mai
torsdag 30. mai onsdag 29. mai