Endring i tømmedager i forbindelse med 17. mai

Denne uken blir flere dager berørt av endring i tømmedag i forbindelse med 17. mai

Din ordinære tømmedag: Endres til:
onsdag 15. mai enkelte husstander vil få tømming tirsdag 14. mai
torsdag 16. mai enkelte husstander vil få tømming onsdag 15. mai
fredag 17. mai torsdag 16. mai