Foreninger og ideelle organisasjoner

Follo Ren støtter foreninger og ideelle organisasjoner med økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper, restlager og avfall fra strandrydding og andre godkjente ryddeaksjoner.

Follo Ren kan godkjenne følgende*:

  • Foreninger og ideelle organisasjoner som avholder loppemarkeder og har restlopper
  • Foreninger og ideelle organisasjoner eller driver gjenbruksbutikk og har restlager
  • Strandrydding eller rydding av avfall på offentlig sted
  • Levering av privat husholdningsavfall via vaktmesterbyrå, SiÅs, osv.

*Godkjent søknad må foreligge før levering

Organisasjonen kan selv bestemme hvorvidt den ønsker å få økonomisk støtte til leie av container og levering av dette avfallet til et privat avfallsselskap, eller om de selv ønsker å levere avfallet til en av våre gjenvinningsstasjoner og sortere dette i de ulike avfallscontainere.

 

Økonomisk støtte til behandlingskostnader av avfall

Organisasjonen velger selv hvor avfallet skal leveres, og gjør selv avtale om leie av oppsamlingsutstyr (container) og transport til mottakssted. Organisasjonen kan få dekket inntil kr 800,-/tonn eks mva.

For å få utbetalt støtte må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Rapporteringsskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Rapporteringsskjema blir ettersendt når søkand er godkjent.
  • Kopi av faktura fra mottaksanlegget må legges ved. Denne fakturaen må inneholde samlet tonnasje og leveringspris per tonn.

Klikk her for å gå til søknad om støtte til behandlingskostnader for avfall

 

 

Gratis levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Dersom organisasjonen/foreningen selv ønsker å levere avfallet til en av våre gjenvinningsstasjoner, må avfallet sorteres i de ulike avfallscontainerne. Ved levering av klær, sko og tekstiler må dette være pakket i poser eller sekker. Tekstilene må være rene og tørre. Levering vil da være gratis.

Organisasjoner som driver med gjenbruk (gjenbruksbutikker ol) har ikke mulighe til å søke om gratis levering av avfall. Derimot kan de søke om redusert pris på levering av avfall. Den reduserte prisen tilsvarer samme pris som privatpersoner betaler ved levering. Benytt samme skjema for dette.

For å få gratis levering ved en av våre gjenvinningsstasjoner må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Leveranseskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Leveranseskjema bir ettersendt når søknad er godkjent.
  • Fremvis godkjent søknad til personalet når man ankommer gjenvinningsstasjonen

Klikk her for å gå til søknad om gratis levering av avfall for foreninger og ideelle organisasjoner