Foreninger og ideelle organisasjoner

Follo Ren støtter foreninger og ideelle organisasjoner med økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper og restlager fra ombruksbutikker.  Godkjent søknad må foreligge før levering restlopper til våre gjenvinningsstasjoner. Bruktbutikker o.l. må inngå egen avtale med Follo Ren for levering av restlager.

Follo Ren kan støtte på følgende måter:

Økonomisk støtte til behandlingskostnader for restlopper fra loppemarked.

Organisasjonen velger selv hvor avfallet skal leveres, og gjør selv avtale om leie av oppsamlingsutstyr (container) og transport til mottakssted. Organisasjonen kan få dekket inntil kr 1 000,- per tonn eks mva.

For å få utbetalt støtte må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Rapporteringsskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Rapporteringsskjema blir ettersendt når søkand er godkjent.
  • Kopi av faktura fra mottaksanlegget må legges ved. Denne fakturaen må inneholde samlet tonnasje og leveringspris per tonn.

Klikk her for å gå til søknad om støtte til behandlingskostnader for avfall

 

Gjenbruksbutikker

Organisasjoner som driver med gjenbruk (gjenbruksbutikker ol) har ikke mulighet til å søke om gratis levering av avfall. Derimot kan de søke om redusert pris på levering av avfall. Den reduserte prisen er tilsvarende pris som privatpersoner betaler ved levering.

For å få redusert pris på levering til en av våre gjenvinningsstasjoner må følgende foreligge:

  • Avtale med Follo Ren om levering.
  • Avtalen innebærer opprettelse av kundekonto hos Follo Ren med tilhørende adgangsbevis og fakturering i etterkant av leveringen.

Klikk her for søknad om kundekonto