Foreninger og ideelle organisasjoner

Follo Ren støtter foreninger og ideelle organisasjoner med økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper, restlager og avfall fra strandrydding og andre godkjente ryddeaksjoner. Godkjent søknad må foreligge før levering til våre gjenvinningsstasjoner.

Follo Ren kan støtte på følgende måter:

 

1. Økonomisk støtte til behandlingskostnader av avfall

Organisasjonen velger selv hvor avfallet skal leveres, og gjør selv avtale om leie av oppsamlingsutstyr (container) og transport til mottakssted. Organisasjonen kan få dekket inntil kr 800,- per tonn eks mva.

For å få utbetalt støtte må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Rapporteringsskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Rapporteringsskjema blir ettersendt når søkand er godkjent.
  • Kopi av faktura fra mottaksanlegget må legges ved. Denne fakturaen må inneholde samlet tonnasje og leveringspris per tonn.

Klikk her for å gå til søknad om støtte til behandlingskostnader for avfall

 

2. Gratis levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Dersom organisasjonen/foreningen selv ønsker å levere avfallet til en av våre gjenvinningsstasjoner, må avfallet sorteres i de ulike avfallscontainerne. Ved levering av klær, sko og tekstiler må dette være pakket i poser eller sekker. Tekstilene må være rene og tørre.

For å få gratis levering ved en av våre gjenvinningsstasjoner må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Leveranseskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Leveranseskjema blir ettersendt når søknad er godkjent.
  • Fremvis godkjent søknad til personalet ved ankomst gjenvinningsstasjonen

Klikk her for å gå til søknad om gratis levering av avfall for foreninger og ideelle organisasjoner

 

3. Gjenbruksbutikker

Organisasjoner som driver med gjenbruk (gjenbruksbutikker ol) har ikke mulighet til å søke om gratis levering av avfall. Derimot kan de søke om redusert pris på levering av avfall. Den reduserte prisen tilsvarer samme pris som privatpersoner betaler ved levering.

For å få redusert pris på levering til en av våre gjenvinningsstasjoner må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Leveranseskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Leveranseskjema blir ettersendt når søknad er godkjent.
  • Fremvis godkjent søknad til personalet ved ankomst gjenvinningsstasjonen

Klikk her for å gå til søknad om redusert pris på levering av avfall fra gjenbruksbutikker