Beholderstørrelser og tømmeinformasjon

Restavfall, plast og matavfall

Restavfallsbeholder tømmes med vanlig tømmefrekvens hver uke eller hver 2. uke.

Følgende størrelser på restavfallsbeholder tilbys:

  • 240 liter
  • 370 liter
  • 660 liter

Papp, papir og kartong

Papirbeholder tømmes med vanlig tømmefrekvens hver 2. eller 4. uke.

Følgende størrelser på papirbeholder tilbys:

  • 240 liter
  • 370 liter
  • 660 liter

Glass- og metallemballasje

Beholder for glass- og metallemballasje tømmes på bestilling.

Vi tilbyr en 710 liter beholder til glass- og metallemballasje.

Tømmedag

For bedriftskunder vil tømmedager være de samme som hos private husholdninger i samme område. Ta kontakt med kundeservice i Follo Ren for å få oversikt over tømmedager for din bedrift.