Slider

Løsning for loppemarkeder

Follo Ren støtter lokale foreninger og ideelle organisasjoner med økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper. Organisasjoner kan få dekket inntil 1 000 kr per tonn eks mva for behandling av restlopper. Dette forutsetter at organisasjonen har søkt om økonomisk støtte hos Follo Ren og fått søknaden godkjent før avfallet leveres til behandling. 

For å få utbetalt støtte må følgende foreligge:

  1. Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  2. Rapporteringsskjema for avfallsmengder må være fylt ut. Rapporteringsskjema blir ettersendt når søknad er godkjent.
  3. Avfallet må leveres til godkjent behandlingssted: Nesodden Renovasjon eller Follo truckutleie (Regnbuen gjenvinning).
  4. Organisasjonen gjør selv avtale om leie av oppsamlingsutstyr (container) og transport til mottakssted. 
  5. Kopi av faktura fra mottaksanlegget må legges ved. Denne fakturaen må inneholde samlet tonnasje og leveringspris per tonn.