Ryddeaksjoner

I selskapsstrategien til Follo Ren blir herreløst avfall pekt på som et av områdene avfallsbransjen fremover må ha fokus på. Herreløst avfall er ikke husholdningsavfall, men forsøpling i naturen, på strender og i områder der mange mennesker oppholder seg, men som ingen riktig har ansvar for å rydde opp.

Follo Ren har ifølge norsk lovverk ikke lov til å ta imot avfall plukket i naturen gratis på gjenvinningsstasjonene. Gjennom en refusjonsordning fra Hold Norge Rent og Miljødirektoratet har Follo Ren likevel mulighet til å ta imot marint avfall gratis. Refusjonsordningen går ut på at kostnadene for behandling av dette avfallet blir dekket, slik at dette ikke bidrar til å øke renovasjonskostnadene for våre innbyggere.

Vi Rydder Follo

Ryddeaksjon organisert av Follo Ren med støtte fra Handelens Miljøfond.

Med jevne mellomrom utlyser Follo Ren nye ryddeområder på sine nettsider. Idrettslag, skoleklasser, frivillige foreninger o.l. kan melde seg på som en ryddegruppe. Ryddegruppene må ha tilknytning til Follo, og bestå av minst 15 deltakere i alderen 13 – 16 år. Minst to ansvarlige voksne må delta på aksjonen.

Hvert ryddelag mottar 20 000 kr i støtte for sin innsats.

Totalt ble det samlet inn 678 kg avfall fra naturen høsten 2020.

Andre ryddeaksjoner

Follo Ren støtter ryddeaksjonen til Framtiden i Våre Hender i Nordre Follo kommune, ved å bidra med ryddeutstyr og å hente innsamlet avfall fra forhåndsbestemte punkter.

Kriterier for å levere avfall gratis fra ryddeaksjoner

For at Follo Ren skal kunne ta imot marint avfall gratis må følgende kriterier oppfylles:

  • Avfallet skal være marint avfall – Follo Ren kan kun ta imot avfall som er ryddet langs kysten, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer
  • Opprydding relatert til avfallsdumping som for eksempel villfyllinger, dumpede biler, kasserte fritidsbåter, utrangerte campingvogner o.l. kan ikke leveres gratis
  • Avfallet skal være eierløst
  • Opprydding av avfallet skal være basert på frivillig innsats.
  • Ryddeaksjonen må være registrert på https://ryddenorge.no/
  • Avfallet må være fra et område innenfor Follo Rens eierkommuner: Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Når avfallet leveres til gjenvinningsstasjonen skal avfallet veies av en ansatt hos Follo Ren. I tillegg må det fylles ut et elektronisk skjema.

Dersom du ønsker mer informasjon om ryddeaksjoner og maritimt avfall kan du besøke Hold Norge Rent eller sende en e-post til ryddeaksjon@folloren.no