Follo Ren er opptatt av kontinuerlig forbedring. Hovedmålene er satt i selskapets strategi for perioden 2016-2025. Årlig utarbeides det målsettinger for inneværende år som er i overensstemmelse med hovedmålene. Nedenfor er hovedmålene gjengitt i sin helhet.

Innbygger

Vi skal være blant de ti beste avfallsselskapene nasjonalt og best i Østlandsområdet på årlig nasjonal kundetilfredshetsundersøkelse.

Bærekraftig avfallshåndtering

Vi skal ha en kretsløpsbasert avfallshåndtering som fører til reduksjon av restavfallsmengden per innbygger hentet hos husholdningene med 30 % i forhold til 2014-nivå, innen 2025.

Vi skal legge til rette for at våre innbyggere sorterer riktig på gjenvinningsstasjonen, slik at vi kan nå et mål om 50 % materialgjenvinning.

Økonomi

Når innføring av ny renovasjonsløsning og etablering av ny(e) gjenvinningsstasjon(er) er ferdig i 2020, skal driftsbidraget per innbygger ikke øke mer enn konsumprisindeksen i de neste fem år.