Avfallshåndteringen skal være lagt opp slik at det er enkelt å gjøre riktig når det gjelder sortering av avfallet både hjemme, på miljøpunkter, og på gjenvinningsstasjonene. Selskapet skal gjennom enhetlig og tydelig kommunikasjon gjøre kundene oppmerksomme på hva de skal gjøre med de ulike avfallstypene.

På gjenvinningsstasjonene skal det være synlig merking og tilgjengelig personale som hjelper selskapets kunder ved innlevering av avfall. Dette omfatter spesielt forbrukerspørsmål som helse og sikkerhet, og riktig håndtering av avfall.

Gjennom god kundeservice skal selskapet bygge tillit og gi informasjon om hvordan selskapet drifter.  Alle kunder skal behandles på en profesjonell, enhetlig og rettferdig måte. Vi skal være løsningsorienterte og til å stole på.