Bærekraft og samfunnsansvar

Follo Ren er opptatt av bærekraftig utvikling og å ta sitt samfunnsansvar. Gjennom selskapets visjon«Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi gjøre Follo grønnere» tydeliggjøres hvilke bærende elementer selskapet er fundamentert på – innbyggere, bærekraft og økonomi.

Innbyggere – skal oppleve at avfallshåndteringen er enkel, effektiv og miljøvennlig.

Bærekraft – tjenstene til Follo Ren skal være bærekraftige og kretsløpsbaserte.

Økonomi – tjenestene til  Follo Ren skal ha riktig pris basert på en avveining mellom miljøhensyn og kostnader .