Abonnementsavtale for henting av hageavfall

Dette er en ekstratjeneste som renovasjonsselskapet Follo Ren IKS tilbyr sine innbyggere. Kostnadene er til selvkost og skal bæres av de som kjøper denne ekstratjenesten.

 

Abonnementstjenesten omfatter:

Utlån av ett stykk 240 liter eller 370 liter avfallsbeholder med grønt lokk for bruk til hageavfall per abonnement. Tømming av beholder hver 4.uke i sesongen 1. mai til 31. oktober.

Abonnementet fornyes automatisk hvert år inntil skriftlig oppsigelse foreligger. Abonnenten må selv oppbevare beholderen i vinterhalvåret.

 

Follo Ren vil benytte vanlige, store renovasjonsbiler for tømming av hageavfall. De små renovasjonsbilene kan ikke benyttes til denne tjenesten, og abonnenter som bor i veier der slike biler benyttes vil dessverre ikke kunne inngå avtale om henting av hageavfall.

 

Hva kan leveres?

  • Gress, planterester, kvister, løv, avskårne blomster og nedfallsfrukt

Hva kan ikke leveres?

  • Jord, stein, grus, Leca, betong og grener over 5 cm i diameter og over en meter i lengde (levers til gjenvinningsstasjonen).
  • Plastsekker, blomsterpotter og annet hageutstyr

 

På tømmedag kan det ved siden av beholder settes ut maks 1 bunt med kvister og tynne grener, omkrets (hyssinglengde) maks 1,5 meter:

  • Grener kan buntes med tau eller hyssing (ikke syntetisk tau eller ståltråd).
  • Grenene må ikke være mer enn én meter lange.

 

Hva skjer med hageavfallet?

Hageavfallet blir til førsteklasses kompost og jordblandinger.

 

Priser:

Pris per abonnement:

Beholderstørrelse Pris hel sesong (inkl mva)
240 liter (ca 2,5 søppelsekker) 550,-
370 liter (ca 4 søppelsekker) 690,-

Prisene indeksreguleres hvert år.

 

Fakturering:

Follo Ren IKS sender ut faktura en gang per sesong. Ved oppsigelse av abonnement refunderes ikke innbetalt beløp for inneværende sesong. Ubetalte fakturaer vil bli sendt til inkasso og abonnementet opphører.

 

Krav til abonnenten:

Beholderen må settes/stå ved veikant på tømmedag. Informasjon om tømmedager vil opplyses på våre nettsider, og være tilgjengelig med varsling via app på smarttelefonen. Etter tømming blir beholder satt i veikant og abonnent må selv trille denne tilbake til ønsket sted.

 

Beholderen må ikke veie mer enn 40 kg. Beholdere som er for tunge eller inneholder feilsortert avfall vil ikke bli tømt og bunter som ikke tilfredsstiller kravene, vil ikke bli tatt med.