Visjon, mål og verdier

Styret i Follo Ren IKS vedtok ny selskapsstrategi for årene 2016-2025 i desember 2015. De ansatte i Follo Ren IKS har vært med på å utforme den nye strategien.

 

Visjon:

Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi gjøre Follo grønnere.

 

Visjonen skal holdes levende gjennom tre bærende elementer; innbyggere, bærekraft og økonomi.

bærebjelker.JPG

 

Mål:

  • Vi skal være blant de ti beste avfallsselskapene nasjonalt og best i Østlandsområdet på årlig nasjonal kundetilfredshetsundersøkelse
  • Vi skal ha en kretsløpsbasert avfallshåndtering som fører til reduksjon av restavfallsmengden per innbygger hentet hos husholdningene med 30% i forhold til 2014-nivå, innen 2025
  • Vi skal legge til rette for at våre innbyggere sorterer riktig på gjenvinningsstasjonen, slik at vi kan nå et mål om 50% materialgjenvinning
  • Når innføring av ny renovasjonsløsning og etablering av ny(e) gjenvinningsstasjon(er) er ferdig i 2020, skal driftsbidraget per innbygger ikke øke mer enn konsumprisindeksen de neste fem år.

 

 

Verdier:

Follo Ren IKS skal i all sin aktivitet å jobbe etter følgende verdier - TENK

  • Troverdige
  • Entusiastiske
  • Nyskapende
  • Kundefokuserte
Del:
Tips en venn