Beholderløsning2

Veileder for renovasjonsløsninger

Denne veilederen er for arealplanleggere, byggesaksbehandlere, utbyggere, borettslag, velforeninger og enkeltabonnenter. Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å inkludere gode løsninger for kildesortering av avfall. Krav til renovasjonsløsningen bør fastsettes allerede på kommuneplan- eller reguleringsplannivå, slik at utbygger kan innarbeide gode løsninger tidlig i prosjektet.

Her kan du lese hele veilederen for renovasjon i PDF format.