Trykkimpregnert trevirke

Impregnert trevirke er trevirke behandlet for å forhindre råte- og insektangrep. Impregnert trevirke produsert før 01.10.2002 inneholder giftstoffer som krom, arsen og kreosot. På grunn av disse giftstoffene skal trykkimpregnert trevirke produsert før 01.10.2002 klassifiseres som farlig avfall. Privatpersoner kan levere gratis opptil 1000 kg farlig avfall i året til Follo Ren.

 

Levere impregnert trevirke som farlig avfall

Mener du at ditt trykkimpregnerte treverk er farlig avfall og ønsker å levere det gratis? Fyll ut skjemaet «Egenerklæring ved innlevering av grave- og rivemasser til Follo Ren IKS» og lever dette skjemaet til gjenvinningsstasjonen når du ankommer med trevirket.

 

Nyere impregner trevirke

Impregnert trevirke produsert etter 01.10.2002 regnes ikke som farlig avfall på grunn av nye produksjonsmetoder. Follo Ren skiller ikke på nyere eller eldre type impregnert trevirke i sortering og videre behandling. Årsaken til dette er utfordringen med å differensierer de ulike typene av impregnert trevirke. All impregnert trevirke blir derfor behandlet som farlig avfall og sendt til godkjent forbrenningsanlegg.Skjema: Egenerklæring ved innlevering av grave- og rivemasser til Follo Ren IKS

Del:
Tips en venn