a a a

Sortering på stasjonen

Du betaler i forhold til bilstørrelse som benyttes ved levering til gjenvinningsstasjonen, se egen prisliste.

Farlig avfall

Farlig avfall

Gratis levering

Gratis levering for privatkunder

Asbest

FARLIG AVFALL 1
GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Du kan levere inn inntil 25 kg asbest/eternitt til våre gjenvinningsstasjoner.

Regler for levering

 • Asbest skal være pakket inn i 2 lag plast av typen ”bygningsplast”. Plasten skal være rundt hele stabelen - også under.
 • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.
 • Merkes tydelig asbest.

Om du ikke har plast eller tape får du det på stasjonen.

Leveringer over 25 kg må leveres inn til IØR/Retura i Askim. I Askim må hver kunde må registrere seg, - når du kommer fra Follo Ren sine kommuner skal du oppgi dette og betale som «næringskunde».

Ved levering til IØR/Retura gjelder følgende regler:

 • Asbestavfallet skal være stablet på pall.
 • Anbefalt makshøyde på pallen er 1 m.

Ta godt vare på kvitteringen og søk refusjon hos Follo Ren. Send refusjonsskjema og kopi av kvittering til post@folloren.no eller Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro. Vi kan refundere inntil 1000 kg per abonnent pr år. NB: Velger du å lever asbest/eternitt til andre anlegg vil vi kun refundere beløpet tilsvarende avtalen vi har med med IØR/Retura i Askim.

Klikk her for å laste ned refusjonsskjema - Egenerklæring for innlevering av asbest til IØR Askim

Les Arbeidstilsynets nettside om slike arbeider:  http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78164

Bildekk

Alle typer bildekk skal leveres til gjenvinning. Dette gjelder også dekk som sitter på felg. Innsamlede dekk kan brukes som råstoff til å lage nye produkter eller til anvendelse som byggfendere eller leker på lekeplasser.

Elektrisk og elektronisk avfall

FARLIG AVFALL 1
GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som EE-avfall når de skal kastes. Eksempler på EE-avfall kan være: Elektriske leker, tv, datamaskiner, bilbatterier, lyspærer, komfyr og kjøleskap. EE-avfall blir behandlet slik at farlige gasser og andre miljøfarlige komponenter blir fjernet og behandlet på riktig måte. De ulike delene i EE-produktene kan benyttes på nytt, som stål, aluminium, glass og plastikk.

Farlig avfall

FARLIG AVFALL 1
GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Farlig avfall er stoffer som kan være skadelig for mennesker eller miljø. Vanlige typer kan være maling, beis, lim, lakk, spraybokser, white spirit, olje- og fettavfall, oljefiltre, småbatterier, rengjøringsmidler, neglelakk/-fjerner, plantevernmidler, gassflasker og brannslukkningsapparater.

Gips

Både biter av ny gips og gips fra riving kan leveres til gjenvinning. Gipsplatene må være rene for treverk, fliser og lignende.

Glass- og metallemballasje

GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Dette kan være glassflasker uten pant, syltetøyglass og lignende. Dette kan også leveres på de fleste av våre returpunkter. Glass som ikke er emballasje (drikkeglass, vindusglass, speil etc) og porselen, ildfaste former og lignede kan inneholde materiale som kan ødelegge gjenvinningsprosessen og må derfor leveres som restavfall. Store deler av glasset går til produksjonsanlegg for skumglass og noe benyttes til produksjon av glassull, byggeblokker og murstein.

Gravemasser

Dette er rene masser som graves opp av grunnen, jord, sand pukk eller stein. Også torv inngår her. Har du mer en 50 kg tar vi 80 kr ekstra pr lass da dette er kostbart i deponere.

Hageavfall

GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Alt av kvister, røtter, gress, juletrær og planter kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. . Innlevert hageavfall kvernes og komposteres. Det er eget mottak for såkalte hagerømlinger/svartlistede arter. Disse blir brent for å unngå spredning.

Stubber, røtter og store greiner over 20 cm i diameter må det betales ekstra for.

Impregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke produsert før 01.10.2002  som farlig avfall og privatpersoner kan levere opp til 1000kg gratis i året - les mer om trykkimpregnert trevrike.

Klær og sko

GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Lever klær, sko, tekstiler og tilbehør som smykker og belter. Vi tar også imot ødelagt tekstil, men tekstilen må være ren og ikke våt. Innsamlede klær går til Fretex eller UFF som har containere for tøy/tekstiler både på våre gjenvinningsstasjoner og flere av returpunktene.

Klær som kastes i rest containeren regnes ikke som ombruk, og det må betales for.

Metall

GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Dette er gjenstander av metall som ikke er brukt til emballasje, for eksempel verktøy, felger, skilt og rør. Etter mottak, sortering og behandling leveres jern, metaller og andre gjenvinnbare deler til smelteverk som smelter dette om til nye jern- og metallprodukter.

Nyere impregnert trevirke

Nytt impregnert trevirke er kobberimpregnert og regnes ikke som farlig avfall. Trykkimpregnert trevirke produsert før 01.10.2002  som farlig avfall og privatpersoner kan levere opp til 1000kg gratis i året - les mer om trykkimpregnert trevrike.

Papp, papir og drikkekartong

GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Dette er ulike former for emballasje, bølgepapp som har blitt brukt til transport e.l. og det meste av papir som aviser, tegneserier, reklame, ukeblader m.m. Gavepapir/julepapir inneholder plast og skal leveres som restavfall. Papiret blir gjenvunnet til blant annet avispapir, pappemballasje, dopapir, skrivepapir m.m. Den brukte pappen brukes også i produksjon av nytt papir og ny emballasje.

Plastemballasje

GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Som plastemballasje regnes både poser, folie, rømmebokser, shampoflasker o.l). Plastemballasje gjenvinnes til nye plastprodukter, som rør, poser, sekker og så videre.

Rest etter sortering

Det er viktig at alt avfallet sorteres i rett fraksjon. Det som ikke kan sorteres til noe annet er rest etter sortering.

Denne resten går til energigjenvinning. Det vil si at avfallet brennes, og varmen utnyttes til energiformål. Eksempler på restavfall er hagemøbler i plast, presenninger og blandingsprodukter som ikke lar seg sortere. Isopor, hardplast, presenninger med glassfiberarmering

Dette er ikke samme typen avfall som restavfallsbeholderen hjemme.

Rivemasser

Rivemasser er bygningsrester som ikke lar seg brenne. Det omfatter ren betong, lettklinker/lecablokker (også Isoblokk)/porebetong (Ytong/Siporex), teglstein, takstein, sanitærmøbler og porselen, armert ren betong, betong med armeringsjern og/eller rester av varmekabler, klinkerfliser og fliser med rester av fliselim.

Tallerkener, serveringsfat, kaffekopper, vindusglass og drikkeglass og andre produkter av keramikk og glass skal også hit.

Trevirke

Trevirke omfatter alt treverk ubehandlet eller malt/beiset med unntak av eldre impregnert. Også møbler av tre, gulvlaminat og fiberplater inngår her . Dette males opp til flis, og blir for det meste benyttet som brensel. Kan også brukes til jorddekking, og som tilslag i kompostering.

Vindusruter med Klorparafin

GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

Klorparafinholdige glassruter kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Klorparafiner er en stoffgruppe som erstattet PCB da PCB ble forbudt. Disse stoffene har vært brukt som mykgjører i isolasjons –og tetningsmasse. Leveres som farlig avfall.

Disse inneholder klorparafiner:

 • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1976 og 1990
 • Vinduer produsert i utlandet mellom 1980 – 1990
 • Importerte vinduer frem til 1990

Er du usikker på om vinduer du leverer inneholder Klorparafin? Kontakt betjeningen på gjenvinningsstasjonen for assistanse.

Vindusruter med PCB

GRATIS LEVERING 1
Gratis levering

PCB-holdige glassruter kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. PCB er en alvorlig miljøgift og isolerglassruter med PCB-holdig forseglingslim defineres som farlig avfall

Isolerglassruter fra perioden 1965 - 1975 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall.
Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. Produksjonsåret er som regel preget inn i avstandskinnen mellom glassene.

Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra t følgende isolerglassruter inneholder PCB:

 • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975
 • Importerte isolerglassruter produsert frem til 1980

Er du usikker på om vinduer du leverer inneholder PCB? Kontakt betjeningen på gjenvinningsstasjonen for assistanse.

Tas ikke imot:

 • Matavfall eller annet organisk avfall. Dette leveres i restavfallet hjemme, husk å bruke grønne poser.
 • Sprengstoff og ammunisjon. Kontakt politiet.
 • Medisiner. Apoteket tar imot det de har solgt.
 • Smittefarlig avfall.
 • Forurensede jordmasser.