Asbest og eternitt - Lever gratis

Du kan levere inn inntil 25 kg asbest/eternitt til våre gjenvinningsstasjoner.

Leveringer over 25 kg må leveres inn til IØR/Retura i Askim. I Askim må hver kunde må registrere seg, - når du kommer fra Follo Ren sine kommuner skal du oppgi dette og betale som «næringskunde».

Ta godt vare på kvitteringen og søk refusjon hos Follo Ren. Send refusjonsskjema og kopi av kvittering til post@folloren.no eller Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro. Vi kan refundere inntil 1000 kg per abonnent pr år. NB: Velger du å lever asbest/eternitt til andre anlegg vil vi kun refundere beløpet tilsvarende avtalen vi har med med IØR/Retura i Askim.

Klikk her for å laste ned refusjonsskjema - Egenerklæring for innlevering av asbest til IØR Askim

Ved levering til IØR/Retura gjelder følgende regler:

 • Asbestavfallet skal være stablet på pall.

 • Stabelen skal være pakket inn i 2 lag plast av typen ”bygningsplast”. Plasten skal være rundt hele stabelen - også under.

 • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.

 • Merkes tydelig asbest.

 • Anbefalt makshøyde på pallen er 1 m.

Les Arbeidstilsynets nettside om slike arbeider:  http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78164

Vindusruter med Klorparafin - Lever gratis

Klorparafinholdige glassruter kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Klorparafiner er en stoffgruppe som erstattet PCB da PCB ble forbudt. Disse stoffene har vært brukt som mykgjører i isolasjons –og tetningsmasse. Leveres som farlig avfall.

Disse inneholder klorparafiner:

 • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1976 og 1990
 • Vinduer produsert i utlandet mellom 1980 – 1990
 • Importerte vinduer frem til 1990

Er du usikker på om vinduer du leverer inneholder Klorparain? Kontakt betjeniningen på gjenvinningsstasjonen for assistanse.

Vindusruter med PCB - Lever gratis

PCB-holdige glassruter kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. PCB er en alvorlig miljøgift og isolerglassruter med PCB-holdig forseglingslim defineres som farlig avfall

Isolerglassruter fra perioden 1965 - 1975 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall.
Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. Produksjonsåret er som regel preget inn i avstandskinnen mellom glassene.

Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra t følgende isolerglassruter inneholder PCB:

 • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975
 • Importerte isolerglassruter produsert frem til 1980

Er du usikker på om vinduer du leverer inneholder PCB? Kontakt betjeniningen på gjenvinningsstasjonen for assistanse.

hageavfall

Hageavfall – Lever gratis

Alt av kvister, røtter, gress, juletrær og planter kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Innlevert hageavfall kvernes og komposteres. Gjelder ikke stubber, røtter og store greiner over 20 cm i diameter.

Glass- og metallemballasje - Lever gratis

Dette kan være glassflasker uten pant, syltetøyglass og lignende. Dette kan også leveres på de fleste av våre returpunkter. Glass som ikke er emballasje (peisinnfatninger, porselen, ildfaste former m. m.) kan inneholde materiale som kan ødelegge gjenvinningsprosessen og må derfor leveres som restavfall. Store deler av glasset går til produksjonsanlegg for skumglass og noe benyttes til produksjon av glassull, byggeblokker og murstein.

avispapir

Papp, papir og drikkekartong - Lever gratis

Dette er ulike former for emballasje, bølgepapp som har blittn brukt til transport e.l. og det meste av papir som aviser, tegneserier, reklame, ukeblader m.m. Gavepapir/julepapir inneholder plast og skal leveres som restavfall. Papiret blir gjenvunnet til blant annet avispapir, pappemballasje, dopapir, skrivepapir m.m. Den brukte pappen brukes også i produksjon av nytt papir og ny emballasje.

Plastemballasje - Lever gratis

Som plastemballasje regnes både myk plast (poser, folie o.l) og hard plast (rømmebokser, shampofl asker o.l). Plastemballasje gjenvinnes til nye plastprodukter, som rør, poser, sekker og så videre.

Farlig avfall - Lever gratis

Farlig avfall kan være maling, beis, lim, lakk, spraybokser, white spirit, olje- og fettavfall, oljefi ltre, småbatterier, rengjøringsmidler, neglelakk/-fjerner og plantevernmidler. Gjelder ikke impregnert trevirke.

Elektrisk og elektronisk avfall - Lever gratis

Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som EE-avfall når de skal kastes. Eksempler på EE-avfall kan være: elektroniske leker, tv, datamaskiner, bilbatterier, lyspærer, komfyr og kjøleskap. EE-avfall blir behandlet slik at farlige gasser og andre miljøfarlige komponenter blir fjernet og behandlet på riktig måte. De ulike delene i EE-produktene kan benyttes på nytt, som stål, aluminium, glass og plastikk.

Klær og sko - Lever gratis

Lever klær, sko, tekstiler og tilbehør som smykker og belter. Vi tar også imot ødelagt tekstil, men tekstilen må være ren og ikke våt. Innsamlede klær går til Fretex eller UFF som har containere for tøy/tekstiler både på våre gjenvinningsstasjoner og flere av returpunktene.

Metall – Lever gratis

Dette er gjenstander av metall som ikke er brukt til emballasje, for eksempel verktøy, felger, skilt og rør. Etter mottak, sortering og behandling leveres jern, metaller og andre gjenvinnbare deler til smelteverk og videreforedlere som smelter dette om til nye jern- og metallprodukter.

AVFALLSTYPER DU MÅ BETALE FOR (må også sorteres)

Du betaler i forhold til bilstørrelse som benyttes ved levering til gjenvinningsstasjonen, se egen prisliste.

Trevirke
Trevirke males opp til flis, og blir for det meste benyttet som brensel. Kan også brukes til jorddekking, og som tilslag i kompostering.

Impregnert trevirke
Nytt impregnert trevirke er kobberimpregnert og regnes ikke som farlig avfall. Uttaket er trykkimpregnert trevirke produsert før 01.10.2002, dette regnes som farlig avfall og privatpersoner kan levere opp til 1000kg gratis i året - les mer om trykkimpregnert trevrike.

Restavfall
Det meste av restavfallet går til energigjenvinning. Det vil si at avfallet brennes, og varmen utnyttes til energiformål. Eksempler på restavfall er hagemøbler i plast, presenninger og blandingsprodukter som ikke lar seg sortere. Matavfall skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonene.

Ikke forurensende tungmasser

 • Rene masser av jord og stein
 • Ren betong
 • Lettklinker/Lecablokker (også Isoblokk)/porebetong (Ytong/Siporex)
 • Teglstein, takstein
 • Keramikk
 • Sanitærmøbler og porselen
 • Armert ren betong.
 • Betong med armeringsjern og/eller rester av varmekabler
 • Klinkerfliser og fliser med rester av fliselim

Forurensende masser

 • Gammel murpuss, gysing, fliselim og avrettingsmasser fra perioden 1940 til 1980 kan inneholde PCB (Borvibet), og håndteres som forurensede masser
 • Teglstein/stein fra piper er forurenset med PAH
 • Uherdet ferdigbetong, avrettemasser og lim

Bildekk
Alle typer bildekk skal leveres til gjenvinning. Dette gjelder også dekk som sitter på felg. Innsamlede dekk kan brukes som råstoff til å lage nye produkter eller til anvendelse som byggfendere eller leker på lekeplasser.

Gips

​Hardplast

Stubber, røtter og store greiner over 20 cm i diameter.