Har du egne avfallsbeholdere, knyter du en pose på håndtaket til restavfallsbeholderen, eller henger ut skiltet "jeg trenger flere grønne poser". Da legger sjåføren igjen en rull med grønne poser ved neste tømming. Du kan også få tak i flere grønne poser på våre gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din kommune.

Borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere vil få tilbud om et eget stativ med grønne poser, slik at de er tilgjengelige for alle beboere. Styret star kontakt med Follo Ren for eventuelle spørsmål.