returpunkt_1000x750_cropped_413x306

Sortering på returpunkt

På våre returpunkter skal det leveres glass og metallemballasje samt klær og sko. Sett ikke fra deg annet avfall på våre returpunkter. I følge Forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet. Har du avfall som ikke kan leveres på våre returpunkter, kan dette leveres til en av våre tre gjenvinningsstasjoner.

Returpunkter

Her finner du oversikt over alle våre returpunkter og hvilke avfallstyper som kan leveres.