Representantskapsmøter 2014

Møteprotokoll - representantskapsmøte - 25.04.2014
Sak 2/2014: Godkjenning av årsmelding og årsregneskap for 2013

Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte - 04.03.2014
Sak 1/2014: Kretsløp Follo og nytt anlegg