a a a

Renovasjonsløsningen for bedriftskunder

Slik fungerer renovasjonsløsningen for bedriftskunder

Bedrifter og organisasjoner kan selv velge hvilket firma de vil benytte til henting og behandling av sitt avfall. Follo Ren er en av tilbyderne av renovasjonstjenester i vårt distrikt, og henter næringsavfall fra bedrifter, organisasjoner eller andre næringsdrivende i kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.

Vi har konkurransedyktige priser og kan hente og behandle avfall som sorteres på samme måte som husholdningsavfall.

Restavfallsbeholder

Matavfall skal sorteres ut i grønne poser som legges i restavfallsbeholderen. Plast legges sammen med annet restavfall i «vanlige» handleposer/søpleposer og kastes i restavfallsbeholderen. Alt innhold i restavfallsbeholderen blir sortert ved et av europas mest moderne sorteringsanlegg på Skedsmo nord for Oslo. Her blir de grønne posene med matavfall sortert ut og sendt til produksjon av biogass og biogjødsel. De vanlige søpleposene åpnes og plasten sorteres ut i fem ulike plastkvaliteter. Plasten blir sendt videre til materialgjenvinning. Restavfallet etter sortering blir sendt til energigjenvinning ved forbrenning.

Papirbeholder

Papp/papir/drikkekartong skal legges i egen beholder for dette. Alt innholdet går til materialgjenvinning og blir til nye papirprodukter.

Glass- og metallbeholder

Bedrifter kan bestille en egen beholder til glass- og metallemballasje, eller levere dette avfallet til gjenvinningsstasjonen. Glass- og metallemballasje skal ikke sorteres som restavfall, men sorteres ut for  materialgjenvinning.

Grovavfall, farlig avfall, elektronikk, glass- og metallemballasje og byggeavfall skal leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Mer informasjon om bedriftsavtale og innlevering på gjenvinningsstasjoner får du her

Kontakt oss for priser og betingelser på post@folloren.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne en riktig avfallsløsning for din bedrift, til en fornuftig pris. Vi er behjelpelig med dimensjonering av riktig beholder og tømmefrekvens, og gir en god renovasjonsløsning  som tilsvarer renovasjonsløsningen for resten av Follo.

Ta kontakt med kundeserivice på telefon 90 80 40 10, eller på e-post post@folloren.no.