Renovasjon – hver boenhet har egen beholder:

Helårsrenovasjon

standard renovasjonsgebyr

240L beholder tømmes hver 14. dag

Helårsrenovasjon mindre             

renovasjonsgebyr -30%     

140L beholder tømmes hver 14. dag

Helårsrenovasjon større

renovasjonsgebyr +30%        

370L beholder tømmes hver 14. dag

Renovasjon – flere boenheter deler beholdere:

Felles renovasjon

standard renovasjonsgebyr

120L hver per uke i felles beholdere

 

renovasjonsgebyr -30%

60L hver per uke i felles beholdere

 

renovasjonsgebyr +30%

180L hver per uke i felles beholdere

 

renovasjonsgebyr -20%

til alle med nedgravd løsning

Renovasjon nabodeling
hver per uke

renovasjonsgebyr -20%

dele 370L beholder med nabo = ca 90L

Renovasjon – fritidseiendom: (tømming i perioden 15.03-15.10)

Hytterenovasjon sommer

½ standard renovasjonsgebyr

 240L beholder tømmes hver 14. dag

 

½ renovasjonsgebyr -30%

140L beholder tømmes hver 14. dag

                     

½ renovasjonsgebyr +30%

370L beholder tømmes hver 14. dag

Hytterenov.sommercont

½ renovasjonsgebyr -20%

til alle som deler felles stålcontainer sommer

Hytterenov. helårcont.

renovasjonsgebyr -20%

til alle som deler felles stålcontainer tømmes hele året.helår

Gangavstand over 7 meter:

Gangtillegg restavfall

1 krone per meter per tømming

26 tømminger per år

Gangtillegg papir

1 krone per meter per tømming

13 tømminger per år

Maks gangavstand er 27 meter.
De første 7 meter er gratis og blir trukket fra på gebyret.

Standard renovasjongebyr tilsvarer årlig renovasjonsavgift for 240L restavfallsbeholder

Renovasjonsgebyrer Frogn:

Varenavn:

Pris (eks. mva)

Helårsrenovasjon

2 357,00

Helårsrenovasjon mindre

1 649,90

Helårsrenovasjon større

3 064,10

Renovasjon nabodeling

1 885,60

Felles renovasjon

2 357,00

Hytterenovasjon, helår

2 357,00

Hytterenovasjon sommer

1 179,00

Hytterenovasjon sommercont.

943,00

Renovasjonsgebyr Nesodden kommune:

Varenavn:

Pris (eks. mva)

Helårsrenovasjon 

1 375,00

Helårsrenovasjon mindre

962,00

Helårsrenovasjon større

1 787,00

Renovasjon nabodeling

1 099,00

Felles renovasjon

1 375,00

Hytterenovasjon sommer

687,00

Renovasjonsgebyr Oppegård kommune:

Varenavn:

Pris (eks. mva)

Helårsrenovasjon

2 386,00

Helårsrenovasjon mindre

1 670,00

Helårsrenovasjon større

3 102,00

Renovasjon nabodeling

1 909,00

Felles renovasjon

2 386,00

Hytterenovasjon sommer

1 193,00

Renovasjonsgebyr Ski kommune:

Varenavn:

Pris (eks. mva)

Helårsrenovasjon

1 955,20

Helårsrenovasjon mindre

1 368,80

Helårsrenovasjon større

2 541,60

Renovasjon nabodeling

1 564,00

Felles renovasjon

1 955,20

Felles renovasjon mindre

1 368,80

Felles renovasjon større

2 541,60

Felles renovasjon delt

1 564,00

Hytterenovasjon sommer

978,40

Renovasjonsgebyr Ås kommune:

Varenavn:

Pris (eks. mva)

Helårsrenovasjon

2 016,-

Helårsrenovasjon mindre

1 411,-

Helårsrenovasjon større

2 621,-

Renovasjon nabodeling

1613,-

Felles renovasjon

2 016,-

Hytterenovasjon sommer

 1 008,-