Forklaring på de ulike renovasjonsgebyrene

Det er tvungen renovasjon og alle boenheter skal ha renovasjonsgebyr. Gebyret baseres på størrelsen av restavfallsbeholderen. Om man velger å ha papirbeholder på 140L, 240L eller 370L har ingen innvirkning på renovasjonsgebyret.

Kommunen fastsetter renovasjonsgebyr hvert år.

Renovasjonsgebyr Frogn kommune

Gjeldende gebyrer for renovasjon i Frogn kommune i 2017.
Oppgitte priser er
ekskludert mva.

Renovasjonsgebyr Nesodden kommune

Gjeldende gebyrer for renovasjon i Nesodden kommune i 2017. 

Oppgitte priser er ekskludert mva.

Renovasjonsgebyr Oppegård kommune

Gjeldende gebyrer for renovasjon i Oppegård kommune i 2017.
Oppgitte priser er
ekskludert mva.

Renovasjonsgebyr Ski kommune

Gjeldende gebyrer for renovasjon i Ski kommune i 2017.

Oppgitte priser er ekskludert mva.

Renovasjonsgebyr Ås kommune

Gjeldende gebyrer for renovasjon i Ås kommune i 2017.
Oppgitte priser er ekskludert mva.