NRK gikk over til DAB i Østlandsområdet 20. september. 8. desember slutter også Radio Norge, P4 og en del andre lokalradioer å sende på FM-nettet. 

Velger du å kvitte seg med den gamle FM-radioen i steden for å benytte en adapter, må du huske på å levere den til riktig sted. FM-radioen skal ikke i restavfallet, men leveres til gjenvinningsstasjonen eller til elektronikkforhandler. Da får vi gjenvunnet materialene.

En radio inneholder metaller og komponenter som brukes i nyproduksjon. I følge retursamarbeidet LOOP kan 93% av en radio gjenvinnes og brukes til noe nytt. Radioer som leveres inn til en av Follo Rens gjenvinningsstasjoner sendes videre for behandling i Sarpsborg. Her blir miljøgiftene tatt hånd om på en forsvarlig måte. Metall, kretskort, kabler og lignende blir tatt ut og gjenvunnet. Kun en liten del går til forbrenning. 

Det er gratis å levere radioapparater og andre EE-avfallsprodukter til gjenvinningsstasjonene.